Identitat

La nostra mirada sobre el que ha de ser i perquè ha de servir aquesta nova entitat veïnal


Tota associació veïnal té com a missió obtenir la representació del barri per impulsar els grans temes que els mou dintre de l'àmbit territorial propi: l'urbanisme, l'obra pública, la convivència, el lleure, l'educació, la urbanitat, el transport, la sanitat, la neteja, el comerç, la festa ..

Són necessitats on les agrupacions veïnals han de tenir veu, vot i capacitat d'execució. Lamentablement les institucions titulars d'aquestes funcions no sempre prenen les decisions ni actuen d'acord amb els interessos del barri.

Per tal que la nostra entitat tingui una veu prou potent i des de les institucions ens puguin reconèixer la funció representativa i la iniciativa popular, a Can Llong ens intentarem dotar d'un instrument legitimador que poques associacions de veïns contemplen: L'Assemblea Veïnal. Una assemblea que, més enllà dels socis, ens empoderi com a interlocutor davant -o enfront-, de les institucions públiques que prenen decisions sobre el nostre barri.