Estatut

Estructura dels estatuts i idees que els inspiren


Els estatuts són la presentació escrita de tot el conjunt de coses que defineixen la entitat que es vol construïr. S'inician amb una declaració de..
 • la seva identitat, la visió que l'associació té de si mateixa i de la relació amb el seu entorn
 • els seus objectius i finalitats.
 • els principis i valors que defensa i que posarà en pràctica en la seva acció.
 • les activitats que portarà a terme per assolir els objectius que defineixen la seva identitat.
Així, tot l'articulat posterior, descriu l'estructura amb la què l'entitat s'organitza per tal de portar a terme les activitats que assumeix. Es descriuen els seus òrgans, és a dir,  sobre qui o quins recau la sobirania, la presa de decisions, la formació de criteri, el govern del dia a dia, el disseny de les activitats, la gestió econòmica i el seguiment tot plegat.

En el nostre cas, la proposa preveu diversos òrgans col·legiats i unipersonals. Cadascun dels quals té les seves funcions, pròpies i diferenciades.
 • Una Assemblea General sobirana
 • Una Assemblea Veïnal encarregada de formar criteri
 • Una presidència
 • Una vicepresidència
 • Una secretaria
 • Una tresoreria
 • Diverses vocalies
 • Una Junta Directiva
A poder ser, als estatuts, també s'han d'incloure la descripció de tots aquells requisits legals i transversals que, com a associació sense ànim de lucre, ha d'acomplir (llei de transparència, finances, bon govern, extinció, contractació, patrimoni, etc.)